รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่ลิงก์ https://gsmis.snru.ac.th/preregister ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567