ข่าวหน้าแรก

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัค …

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีส …

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งให้ผู้ที่สอบผ่านการคัด …

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง รายชื่อผู้มีสิ …

อ่านต่อ »

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัค …

อ่านต่อ »