มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

📌 สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2566

📌 ยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร วันที่ 7-10 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น. – 15.00 น.)

➡️ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …