มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📌 ภาคปกติ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2566

📌 ภาคพิเศษ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2566

➡️ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …