ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่ลิงก์ https://gsmis.snru.ac.th/preregister ได้ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป พร้อมปริ้นซ์ข้อมูลดังกล่าวมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …