ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครรตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission ระบบรับสมัครนักศึกษา โท-เอก มรภ.สกลนคร : ระบบรับสมัครนักศึกษา GS@SNRU

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …