รับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัค …

อ่านต่อ »

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัค …

อ่านต่อ »

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคั …

อ่านต่อ »

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 10 …

อ่านต่อ »

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม &# …

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) 3/65

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข …

อ่านต่อ »