โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบริหารการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ. ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบริหารการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

Check Also

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูของน …