เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

#NewsTags รับสมัครโทเอก 64

  • 21 ต.ค. – 18 พ.ย. 2564 (ภาคปกติ)
  • 21 ต.ค. – 18 พ.ย. 2564 (ภาคพิเศษ)

ลิงค์รับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …