เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

#NewsTags ระยะเวลาการรับสมัคร

  • 1 มี.ค. – 23 พ.ค. 64 (ภาคปกติ)
  • 1 มี.ค. – 11 ก.ค. 64 (ภาคพิเศษ)

ลิงค์รับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission/

Check Also

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

มหาวิทยาลัยราชภ …