เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

#NewsTags ระยะเวลาการรับสมัคร

  • 1 มี.ค. – 23 พ.ค. 64 (ภาคปกติ)
  • 1 มี.ค. – 11 ก.ค. 64 (ภาคพิเศษ)

ลิงค์รับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission/

[pdfviewer width=”100%” height=”849px” beta=”true/false”]https://grad.snru.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/admission-1-2564.pdf[/pdfviewer]

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …