รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล ที่ลิงก์ https://gsmis.snru.ac.th/preregister ได้ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …