พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Check Also

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระ …