พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Check Also

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบริหารการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

วันที่ 9 ธันวาค …