ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร ค.ม.การบริหารการศึกษา รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  1. ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ที่ลิงก์ https://register.snru.ac.th/pre_register/pre_std_mba.aspx (เริ่มกรอกข้อมูล 15 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) พร้อมปริ้นข้อมูลมารายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 26 พ.ย. 2564 ณ ห้อง สนง.บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00-10.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-4297-0229)

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …