บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง (ซ้อมใหญ่)

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง วันซ้อมใหญ่ (11 ต.ค. 63) ของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต