ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ “TOEIC”

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ “TOEIC”

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกรอบในการทดสอบได้ ดังนี้
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ กดลิ้งค์ https://forms.gle/aY1VE6RzpQ7dy8b39

ผู้เข้าสอบสามารถชำระค่าลงทะเบียนในการสอบไปยังบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อบัญชี เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บัญชีเลขที่ 421-1-17857-8

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3-4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร. 042-970037 หรือ Facebook : Language Center and International Relations Division in SNRU

หมายเหตุ

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกดส่งใบสมัคร
2. หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการสอบต่ำกว่า 30 คน ทางหน่วยงานอาจงดจัดการทดสอบในรอบนั้นและจะประสานผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าสอบในรอบถัดไปหรือสละสิทธิ์
3. หากผู้เข้าสอบมีความประสงค์สละสิทธิ์ ต้องแจ้งศูนย์สอบฯอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดการทดสอบ จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากเลยกำหนด ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนค่าธรรมเนียม
4. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

Check Also

กำหนดการวัดดัวตัดชุดครุย ป.โท-ป.เอก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567