ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ “TOEIC”

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ “TOEIC”

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกรอบในการทดสอบได้ ดังนี้
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ กดลิ้งค์ https://forms.gle/aY1VE6RzpQ7dy8b39

ผู้เข้าสอบสามารถชำระค่าลงทะเบียนในการสอบไปยังบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อบัญชี เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บัญชีเลขที่ 421-1-17857-8

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3-4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร. 042-970037 หรือ Facebook : Language Center and International Relations Division in SNRU

หมายเหตุ

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกดส่งใบสมัคร
2. หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการสอบต่ำกว่า 30 คน ทางหน่วยงานอาจงดจัดการทดสอบในรอบนั้นและจะประสานผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าสอบในรอบถัดไปหรือสละสิทธิ์
3. หากผู้เข้าสอบมีความประสงค์สละสิทธิ์ ต้องแจ้งศูนย์สอบฯอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดการทดสอบ จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากเลยกำหนด ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนค่าธรรมเนียม
4. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

Check Also

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โท เอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท เอก) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online ceme online slot online