ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักษาภาคเรียนที่ (ภาคพิเศษ) 1/2566
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักษาภาคเรียนที่ 2/2566
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักษาภาคเรียนที่ 3/2565
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักษาภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักษาภาคเรียนที่ 1/2565

Check Also

เกณฑ์มารถฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564