ขอเชิญชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” 9-11 ก.ย. 59 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 2 เข้าชม

บัวบาทยาตรา
“ความสุขที่ผลิบานในทุกหยอมหญ้า ตามรอยพระบาทที่ยาตรา ไปทรงแก้ไขปัญหาของพสกนิกร”
พบกับกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย
นิทรรศการ “บัวบาทยาตรา”
นิทรรศการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม เดินทางผ่านช่วงเวลา 7 ทศวรรษแห่งการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเคียงข้าง เพื่อขจัดทุกปัญหาของประชาราษฎร์ พระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ นำมาซึ่งความสุขของประชาชนในทุกมิติ

นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”
ต้นแบบแห่งการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาล น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ เกิดเป็นความผาสุกอย่างยั่งยืนของชุมชน

และขอเชิญชวญทุกท่านถ่ายรูป และร่วมตั้ง ปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
ถวายเป็นพระราชกศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม — https://www.facebook.com/events/304207739971240/Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.