สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือก

เผยเเพร่เมื่อ

ขอแจ้งถึงนักศึกษาที่สอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ทางหลักสูตรขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 ก.ค. 2561 จากเดิม ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 16 เปลี่ยนเป็นห้อง 13311 อาคาร 13 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-4297-0026 หรือ 0-4297-0229 อ่านเพิ่มเติม “สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.snru.ac.th/ อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล)”

ปฏิทินวันหยุดบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินวันหยุดและงดให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2561

* หากสนใจสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission 

สัปดาห์ปิดภาคเรียน-2-60

เผยเเพร่เมื่อ

เนื่องในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 มี.ค – 1 เม.ย. เป็นสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 2/60 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่องาน และผู้ที่มาสมัครเรียน ได้ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ ทางสำนักงานบัณฑิต ฯ จะสามารถให้บริการได้ปกติได้ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

* หากสนใจสมัครเรียน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission 

เปิดรับสมัครนักศึกษา โท เอก ปี 61

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 8 ก.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักศึกษา โท เอก ปี 61”