ปฏิทินวันหยุดบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินวันหยุดและงดให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2561

* หากสนใจสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission 

สัปดาห์ปิดภาคเรียน-2-60

เผยเเพร่เมื่อ

เนื่องในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 มี.ค – 1 เม.ย. เป็นสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 2/60 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่องาน และผู้ที่มาสมัครเรียน ได้ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ ทางสำนักงานบัณฑิต ฯ จะสามารถให้บริการได้ปกติได้ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

* หากสนใจสมัครเรียน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission 

เปิดรับสมัครนักศึกษา โท เอก ปี 61

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 8 ก.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักศึกษา โท เอก ปี 61”

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท , ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2560 (สำหรับภาคพิเศษ) และ 15 ก.ย. – 24 พ.ย. 2560 (ภาคปกติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560”