ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี่

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี่

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี่ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563”

แจ้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต 63

เผยเเพร่เมื่อ

ทางบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต 2563 ดังนี้

  • ประกาศผลสอบคัดเลือก 4 พฤศจิกายน 2563
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและปฐมนิเทศ 6 พฤศจิกายน 2563 
  • เปิดเรียน 7 พฤศจิกายน 2563

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต 63”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต 63

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต 63”

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ / ป.บัณฑิต 63

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศ! หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2563

เผยเเพร่เมื่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2533 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2563”

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission โดยเปิดรับสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 (ภาคปกติ) และ 15 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2563 (ภาคพิเศษ) อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563”