รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission โดยเปิดรับสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 (ภาคปกติ) และ 15 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2563 (ภาคพิเศษ) อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563”

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัคร 3 – 6 ตุลาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกใน วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563”

ให้ผู้สมัครเรียนที่ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน ให้แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครภายใน 9 ส.ค. 63

เผยเเพร่เมื่อ

ถึงถึงผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่ได้กรอกข้อมูลสมัครเรียน และทำการโอนเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ ขอให้ผู้สมัครได้ทำการแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้น จะไม่ปรากฏชื่อของท่านในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อ่านเพิ่มเติม “ให้ผู้สมัครเรียนที่ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน ให้แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครภายใน 9 ส.ค. 63”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังเอกสารที่แนบมาด้วย อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563”

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563”

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขยายเวลาการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563”

ประรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)