รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท , ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2560 (สำหรับภาคพิเศษ) และ 15 ก.ย. – 24 พ.ย. 2560 (ภาคปกติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560”

งดการจัดการเรียนการสอน 12-13 ส.ค. 60

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศงดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2560 นี้ อ่านเพิ่มเติม “งดการจัดการเรียนการสอน 12-13 ส.ค. 60”