ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดการประชุม ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559”

ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

เผยเเพร่เมื่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559”

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่าน ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งมีโรงทานอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย”

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องเรียน 535 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)”

ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยกับทางบุคลากร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย”

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559”

นิทรรศการ KM 58

เผยเเพร่เมื่อ

ในวันที่ 21 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการ KM 58”

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม “รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557”

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่  12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู”

พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558”