หัวข้อข่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

2 เมษายน วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สัปดาห์ปิดภาคเรียน-2-60

เปิดรับสมัครนักศึกษา โท เอก ปี 61

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับปริญญา มรภ.สกลนคร 11 มี.ค. 61

กิจกรรมซ้อมรับปริญญา มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มรภ.สกลนคร วันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 58-59