หัวข้อข่าว

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.โท ประจำปี 60

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก ประจำปี 60

สืบสานประเพณีสงกรานต์60

test

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศเจตจำนง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

งานมหกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย