หัวข้อข่าว

ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

รายการการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2561

รายการการประเมินอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2561

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 252

รับสมัครนักศึกษา ปเอก และ ปโท ประจำภาคเรียนที่ 2/62

กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562