หัวข้อข่าว

งดการจัดการเรียนการสอน 12-13 ส.ค. 60

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 5-6 ส.ค. 60

ประกาศเลื่อนกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบขยายเวลา ปี 60

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปี 60

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่60

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบขยายเวลา ปี 60

เบอร์โทรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ใหม่ 042-970229

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท – ป.เอก (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560