หัวข้อข่าว

สัปดาห์ปิดภาคเรียน-2-60

เปิดรับสมัครนักศึกษา โท เอก ปี 61

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีฝึกซ้อมรับปริญญา มรภ.สกลนคร 11 มี.ค. 61

กิจกรรมซ้อมรับปริญญา มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มรภ.สกลนคร วันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 58-59

เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

สวัสดีปีใหม่ 2561