หัวข้อข่าว

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ’62

แจ้งวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-16 เม.ย. 62 และจะเปิดทำการได้ในวันที่ 17 เม.ย. เป็นต้นไป

แจ้งวันหยุดทำการ 6-8 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 มี.ค. – 25 ส.ค. 2562

ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2/62

รายงานผลการตรวจสอบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559

ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

GSSNRU Anti Corruption

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาชีพครู 2561 (เพิ่มเติม)