ประกาศมอบหมายงานหรือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 28 มีนาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 137 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมอบหมายงานหรือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Full Screen