ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 5034 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี่

ลิงค์กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว => https://register.snru.ac.th/pre_register/pre_std_pvk.aspx

Full Screen