บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2557

เผยเเพร่เมื่อ 618 เข้าชม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพโดย Supaluk Dechudom

10_2729 10_2730 10_2731 10_2732 10_2733 10_2734 10_2735 10_2736 10_2737 10_2738 10_2739 10_2740 10_2741 10_2742 10_2743 10_2744 10_2745 10_2746 10_2747