พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 702 เข้าชม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร