รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยเเพร่เมื่อ 2768 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission โดยเปิดรับสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 (ภาคปกติ) และ 15 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2563 (ภาคพิเศษ)


Full Screen