เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 10373 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัคร 3 – 6 ตุลาคม 2563

เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครจากเดิม หอประชุมจามจุรี 1 เป็น
3 – 4 ตุลาคม 2563 บริเวณชั้น 1 อาคาร 16
5 – 6 ตุลาคม 2563 ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 (บัณฑิตวิทยาลัย)

Full Screen