ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 2495 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกใน วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563

* ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

Full Screen