ให้ผู้สมัครเรียนที่ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน ให้แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครภายใน 9 ส.ค. 63

เผยเเพร่เมื่อ 519 เข้าชม

ถึงถึงผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่ได้กรอกข้อมูลสมัครเรียน และทำการโอนเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ ขอให้ผู้สมัครได้ทำการแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้น จะไม่ปรากฏชื่อของท่านในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก