ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 754 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังเอกสารที่แนบมาด้วย

Full Screen