ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1807 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขยายเวลาการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ากรอกใบสมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission

Full Screen