ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ค.ม.การบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/62

เผยเเพร่เมื่อ 1625 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_mba_nr.aspx พร้อมปริ้นมาในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

Full Screen