หน้าแรก

เผยเเพร่เมื่อ 620 เข้าชม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง (ซ้อมใหญ่)

เผยเเพร่เมื่อ

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง วันซ้อมใหญ่ (11 ต.ค. 63) ของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต อ่านเพิ่มเติม “บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง (ซ้อมใหญ่)”

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันแรก

เผยเเพร่เมื่อ

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันแรก (10 ต.ค. 63) ของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม “บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันแรก”

พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา 2563”

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563”

ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในเรื่องงานธุรการและบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”