กิจกรรมรายงานตัวเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 879 เข้าชม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้มีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประธานสาขาวิชาต่างๆ บุคลากร เจ้าหน้า รวมถึงนักศึกษบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้