ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 (ภาคปกติ)

เผยเเพร่เมื่อ 914 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ) บัดได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 (ภาคปกติ) ดังนี้