ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 (ภาคปกติ)

เผยเเพร่เมื่อ 1098 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ) บัดได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 (ภาคปกติ) ดังนี้

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fgrad.snru.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4-62.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]