ประกาศสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 2/61

เผยเเพร่เมื่อ 839 เข้าชม

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 และ 4-5 พฤษภาคม 2562 เป็นสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  **สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนต่อ ป.โท, ป.เอก สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ปกติ https://gsmis.snru.ac.th/admission **