แจ้งวันหยุดทำการ 6-8 เม.ย. 62

เผยเเพร่เมื่อ 574 เข้าชม

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดวันจักรี และหยุดชดเชยวันจักรี ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว และจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย