ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ 389 เข้าชม

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้