เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต 61

เผยเเพร่เมื่อ 10969 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย. 61 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัคร