สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เผยเเพร่เมื่อ 1862 เข้าชม

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ศูนย์ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัย และพัฒนาการศึกษา อาคารพวงแสด ข้างหอประชุม มหาวชิราลงกรณ หรือสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
– เบอร์โทรติดต่อ 093-4794-936 หรือ 086-2385-505
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
– http://research.grad.snru.ac.th
– http://grad.snru.ac.th
– http://edu.snru.ac.th/

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา