มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล)

เผยเเพร่เมื่อ 630 เข้าชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.snru.ac.th/