สัปดาห์ปิดภาคเรียน-2-60

เผยเเพร่เมื่อ 627 เข้าชม

เนื่องในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 มี.ค – 1 เม.ย. เป็นสัปดาห์ปิดภาคเรียนที่ 2/60 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่องาน และผู้ที่มาสมัครเรียน ได้ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ ทางสำนักงานบัณฑิต ฯ จะสามารถให้บริการได้ปกติได้ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

* หากสนใจสมัครเรียน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission