ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 60

เผยเเพร่เมื่อ 3430 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอประกาศรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

Full Screen