รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบขยายเวลา ปี 60

เผยเเพร่เมื่อ 922 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศรายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบของผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

Full Screen