รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท – ป.เอก (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 763 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท – ป.เอก (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัคร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้

Full Screen