ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อทำบัตรนักศึกษาในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 893 เข้าชม

ขอให้นักศึกษาที่จะรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้เตรียมเอกสารมาเพิ่มเพื่อทำบัตรนักศึกษาในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (เพิ่มเติมจากที่ประกาศแนบท้ายรายชื่อ) ดังนี้

  • (สำหรับนักศึกษาไทย) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) สำเนา Passport 1 ฉบับ

* หมายเหตุ สำเนาทุกฉบับ ยังไม่ต้องรับรองสำเนา หรือเขียนข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องด้วยต้องรับรองสำเนาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสาร