ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1170 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดดังนี้

Full Screen