ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 2269 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดดังนี้

Full Screen