ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โท – เอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 3870 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Full Screen